Fundusze unijne

Aktualnie spółka Nucair Technologies realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” będący następstwem zrealizowanego wcześniej projektu badawczo-rozwojowego  w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.”


1. PROJEKT W TOKU

Projekt dofinansowany w ramach Działania 3.2„Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałana 3.2.1 „Badania na rynek” pn. „Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną technologią produkcji kanałów wentylacyjnych, spawanych, okrągłych, prostokątnych i innowacyjnego na skalę światową kanału owalnego Squoval® i uruchomienie ich produkcji na skalę przemysłową

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji kanałów wentylacyjnych, pozwalającej na uruchomienie produkcji innowacyjnych spawanych kanałów wentylacyjnych: udoskonalonych okrągłych i prostokątnych, w tym nowego innowacyjnego na skalę światową kanału owalnego Squoval®.

Planowane efekty:                                                                                                                                                                                                         1) innowacja produktowa:                                                                                                                                                                                              - ulepszone jakościowo wentylacyjne spawane kanały: okrągły i prostokątny,                                                                                                              - innowacyjny na skalę światową wentylacyjny spawany kanał owalny Squoval®.                                                                                                    2) innowacja procesowa:                                                                                                                                                                                               - wdrożenie technologii spawania wg standardów Przemysłu 4.0 (z wykorzystaniem robotów i automatów).

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-04-0002/19-00
Wartość całkowita projektu: 31 451 100,00 zł
Koszty kwalifikowane:  24 720 000,00 zł
Dofinansowanie EFRR:  13 595 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.11.2019r. – 31.12.2021r.

2. PROJEKT  ZREALIZOWANY

Projekt badawczy dofinansowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałana 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 tzw. „Szybka ścieżka” pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych systemom wentylacyjnym elektrowni jądrowych.” 

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych dodatkowych funkcjonalności/rozwiązań dla produktów stosowanych w systemach wentylacji elektrowni atomowych

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1422/15-00
Wartość całkowita projektu: 4 121 476,63 zł
Koszty kwalifikowane: 4 121 476,63 zł
Dofinansowanie EFRR: 3 211 705,54 zł
Okres realizacji projektu: 01.03.2016r. – 01.06.2018r.

 

 

Fundusze unijne