Fundusze unijne

Aktualnie spółka Nucair Technologies realizuje trzy projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt badawczy w ramach Poddziałana 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 tzw. „Szybka ścieżka”:

Nucair Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pn.

„Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych systemom wentylacyjnym elektrowni jądrowych”

dofinansowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych dodatkowych funkcjonalności/rozwiązań dla produktów stosowanych w systemach wentylacji elektrowni atomowych

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1422/15-00
Wartość całkowita projektu: 4 121 476,63 zł
Koszty kwalifikowane: 4 121 476,63 zł
Dofinansowanie EFRR: 3 211 705,54 zł
Okres realizacji projektu: 01.03.2016r. – 01.06.2018r.

 

Fundusze unijne