Produkty

Kanały wentylacyjne SQUOVAL ®

Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym z zaokrąglonymi narożnikami są kombinacją kanału prostokątnego z okrąglym.
Przeprowadzone badania potwierdziły wszystkie założenia
i wykazały, że ten rodzaj kanałów ma olbrzymi potencjał rynkowy.
Ulotkę dotycząca produktu jest dostępna w zakładce materialy do pobrania.
Klapa pożarowa ( patent zgloszony )

Do chwili upływu terminu składania zastrzeżeń do patentu materiały
nie są dostępne.
Tłumik akustyczny ( patent zgłoszony )

Do chwili upływu terminu składania zastrzeżeń do patentu materiały
nie są dostępne.