Aktualnosci

Kwiecień 2018

Projekt 1.1.1. na ukończeniu. Projekt jest w tej chwili bardzo daleko zaawansowany. Powstała linia produkcyjna kanałów SQUOVAL® i zakończono bardzo szerokie badania przepływów, akustyczne, wytrzymałościowe i sejsmiczne.

Styczeń 2018

Rozpoczęto proces przygotowania inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2018.

Grudzień 2017

Podpisanie umowy o Kredyt Technologiczny, który przeznaczony jest na budowę i wyposażenie zakładu produkcyjnego kanałów SQUOVAL®.

2016

Aplikacja do NCBiR w programie 1.1.1. zakończona podpisaniem umowy.